THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH BHUTAN
(Dành cho khách đi tour ghép đoàn)

TÊN HỒ SƠ MÔ TẢ LOẠI GHI CHÚ
1. HỒ SƠ CÁ NHÂN
HỘ CHIẾU Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng sau khi trở về Việt Nam, có ít nhất 2 trang trắng, phải được ký tên.

Lưu ý: – Bắt buộc scan trang thông tin (trang 2 + 3)

– Nếu có thông tin trên trang Trẻ em cùng đi (trang 4), Gia hạn (trang 5) và Bị chú (trang 6, 7, 8) thì scan thêm

Scan

GHI CHÚ:

  • File scan hoặc file chụp passport phải rõ ràng, ngay ngắn, không vướng ngoại cảnh
  • Tùy từng trường hợp LSQ có thể yêu cầu bổ sung thêm một số giấy tờ cần thiết khác.